Działamy
na rzecz
polskich rolników,
hodowców zwierzat gospodarskich
oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Już od maja rusza kolejny projekt realizowany przez zespół naszej fundacji. Tym razem skupimy się na młodych mieszkańcach obszarów wiejskich.

Projekt „ Nasza gmina - wspólna sprawa” ma na celu aktywizację młodzieży do działań na rzecz społeczności lokalnej.

Zaangażowanie młodzieży w sprawy publiczne oraz aktywizacja współpracy lokalnych wspólnot i instytucji publicznych są niezbędnym warunkiem ukształtowania dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego. Ważnym krokiem w kształtowaniu postawy obywatelskiej jest uświadomienie młodzieży poczucia sprawczości, czyli przekonania,że dzięki własnym lub wspólnym działaniom można osiągnąć oczekiwane rezultaty. Na ogół niskiepoczucie sprawczości skutkuje niechęcią do podejmowania inicjatyw, ze względu napoczucie, iż podejmowane działania „z założenia” skazane są na niepowodzenie. Związane jest to z niskimi kompetencjami obywatelskimi, uniemożliwiającymiefektywne, oparte na współpracy z innymi ludźmi angażowanie sięw podejmowane działania orazwykazanie solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami.Jako kompetencje społeczne rozumie się określony poziom wiedzy, postaw i umiejętności, które umożliwiają obywatelom pełnienie różnych ról społecznych czy aktywne działanie na rzecz określonych środowisk i grup społecznych. Niskie kompetencje społeczne wiążą się m.in. z niedostateczną liczbą inicjatyw, w które młodzież może się angażować.

Polski system kształcenia charakteryzuje się przewagą uczenia teoretycznego. Jednocześnie coraz istotniejszą rolę powinno pełnić uzupełniające uczenie w formie kształcenia praktycznego .Wszechstronny rozwój różnych metod i technik edukacyjnych stworzy podstawę poprawy kompetencji obywatelskich, które wespół z wysokim przekonaniem Polaków o skuteczności wspólnie podejmowanych działań wpłynie pozytywnie na wzrost partycypacji obywatelskich w sprawach publicznych i w inicjatywach lokalnych.

Nasz projekt jest odpowiedzią na w/ w potrzeby. Młodzież utworzy grupę wolontariuszy i wspólnie poruszą ważne sprawy społeczności lokalnej (niepełnosprawność, starość, bieda, bezrobocie). Zaangażują się w działania, dzięki czemu nauczą się podejmowania decyzji, kreatywności, rozwiązywania problemów, działania w zespole,nauczą się mądrze i racjonalnie gospodarować wolnym czasem, a przede wszystkim podniosą kompetencje obywatelskie.

Zamierzamy zaktywizować młodzież poprzez:

- warsztaty przygotowujące do wolontariatu;

- organizację pikniku rodzinnego;

- zorganizowanie półkolonii" Zielone wakacje" dla najmłodszych mieszkańców wsi;

- systematyczne spotkania w DPS-ie;

- zorganizowanie kiermaszu świątecznego;

Dzięki tym działaniom młodzież włączy się w partycypację w sprawy publiczne na terenie swojej społeczności.

 
Wspieraj
nas

Podoba Ci się nasza inicjatywa?
Zachęcamy do wpłaty na rzecz
Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia

Nr rachunku: mbank 68 1140 2004 0000 3402 7508 0370
Nr konta walutowego w Euro: mbank 27 1140 2004 0000 3612 0535 0295
Kod SWIFT: BREXPLPWMBK

dłon

 • Patroni naszych akcji:

  policja22
  Białobrzegi
  strazpozarna
 • Partnerzy Fundacji


 • Partnerzy Fundacji


 • Patronat Honorowy

 • Patroni naszych akcji:


 • Patroni naszych akcji:


  Arimr logo
  arr2
  arr2
  arr2
   
 • Partnerzy Fundacji


 • Partnerzy Fundacji


Kontakt

fundacja@wsparcierolnika.pl

+48 795 707 700

Biuro w Warszawie (główna siedziba):
ul. Kolejowa 45 lok. 135
01-210 Warszawa
Biuro w Radomiu:
ul. Zegara Słonecznego 12 lok. 15
26-600 Radom