+48 795 707 700
fundacja@wsparcierolnika.pl

Już od maja rusza kolejny projekt realizowany przez zespół naszej fundacji. Tym razem skupimy się na młodych mieszkańcach obszarów wiejskich.

Projekt „ Nasza gmina - wspólna sprawa” ma na celu aktywizację młodzieży do działań na rzecz społeczności lokalnej.

Zaangażowanie młodzieży w sprawy publiczne oraz aktywizacja współpracy lokalnych wspólnot i instytucji publicznych są niezbędnym warunkiem ukształtowania dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego. Ważnym krokiem w kształtowaniu postawy obywatelskiej jest uświadomienie młodzieży poczucia sprawczości, czyli przekonania,że dzięki własnym lub wspólnym działaniom można osiągnąć oczekiwane rezultaty. Na ogół niskiepoczucie sprawczości skutkuje niechęcią do podejmowania inicjatyw, ze względu napoczucie, iż podejmowane działania „z założenia” skazane są na niepowodzenie. Związane jest to z niskimi kompetencjami obywatelskimi, uniemożliwiającymiefektywne, oparte na współpracy z innymi ludźmi angażowanie sięw podejmowane działania orazwykazanie solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami.Jako kompetencje społeczne rozumie się określony poziom wiedzy, postaw i umiejętności, które umożliwiają obywatelom pełnienie różnych ról społecznych czy aktywne działanie na rzecz określonych środowisk i grup społecznych. Niskie kompetencje społeczne wiążą się m.in. z niedostateczną liczbą inicjatyw, w które młodzież może się angażować.

Polski system kształcenia charakteryzuje się przewagą uczenia teoretycznego. Jednocześnie coraz istotniejszą rolę powinno pełnić uzupełniające uczenie w formie kształcenia praktycznego .Wszechstronny rozwój różnych metod i technik edukacyjnych stworzy podstawę poprawy kompetencji obywatelskich, które wespół z wysokim przekonaniem Polaków o skuteczności wspólnie podejmowanych działań wpłynie pozytywnie na wzrost partycypacji obywatelskich w sprawach publicznych i w inicjatywach lokalnych.

Nasz projekt jest odpowiedzią na w/ w potrzeby. Młodzież utworzy grupę wolontariuszy i wspólnie poruszą ważne sprawy społeczności lokalnej (niepełnosprawność, starość, bieda, bezrobocie). Zaangażują się w działania, dzięki czemu nauczą się podejmowania decyzji, kreatywności, rozwiązywania problemów, działania w zespole,nauczą się mądrze i racjonalnie gospodarować wolnym czasem, a przede wszystkim podniosą kompetencje obywatelskie.

Zamierzamy zaktywizować młodzież poprzez:

- warsztaty przygotowujące do wolontariatu;

- organizację pikniku rodzinnego;

- zorganizowanie półkolonii" Zielone wakacje" dla najmłodszych mieszkańców wsi;

- systematyczne spotkania w DPS-ie;

- zorganizowanie kiermaszu świątecznego;

Dzięki tym działaniom młodzież włączy się w partycypację w sprawy publiczne na terenie swojej społeczności.

nasza gmina plakat

Pomagamy

 • Za bezinteresowną życzliwość i pomoc w organizacji Festynu Dożynkowego Stromiec 2016 w dniu 4 września 2016 roku z całego serca dziękujemy!!!
  ~ Krzysztof Stykowski
 • Personel Przychodni Rodzinnej "Familia" wraz z najmłodszymi pacjętami dziękuje za pomoc w postawieniu kącika dla dzieci.
  ~ Personel Przychodni Rodzinnej Familia
 • Dzięki Państwa dobremu sercu, bezinteresownej pomocy i wspólnemu działaniu możliwe stało się wsparcie rzeczowe osób najuboższych w tym szczególnym czasie świąt Bożego Narodzenia.
  ~ Andrzej Oziębło
 • Sprawiliście wiele radości dzieciom. Dziękujemy oraz gratulujemy pomysłu i zaangażowania w akcję „Przyjaźni Dzieciom”.
  ~ Gminny Ośrodek Zdrowia w Starej Kiszewie
 • Kącik bardzo rozweselił i rozświetlił naszą przestrzeń, przyczynia się do lepszego postrzegania nas w oczach dzieci oraz daje im oraz nam dużo radości.
  ~ Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach
 • Dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania za dokonanie rewitalizacji oraz wyposażenie części ośrodka w sprzęt edukacyjno – terapeutyczny.
  ~ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kutnie
 • Nowy kącik zabaw dla dzieci sprawił, że wnętrze placówki stało się miejscem przyjaznym w oczach dziecka, co jest niezwykle ważne i pomocne w procesie leczenia chorób.
  ~ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie
 • Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i pacjentów przychodni za wykonanie przez Państwa kącika dla dzieci w ramach akcji „Przyjaźni Dzieciom”. Jestem ogromnie wdzięczna za Państwa wielkie serce, dobroć oraz bezinteresowną pomoc.
  ~ SPZOZ w Zakrzewie
 • Dziekujemy i kibicujemy każdej takiej akcji, bo nagroda jest wysoka – mnóstwo dziecięcych uśmiechów ...
  ~ K-MED NZOZ w Borowie
 • Serdeczne podziękowania za wykonanie i wyposażenie „kącika dziecięcego” w naszym ośrodku zdrowia. Państwa inicjatywa znacznie zwiększy komfort naszych najmłodszych pacjentów. Życzymy dalszych sukcesów!
  ~ Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni
 • Przekazane przez Państwa książki wzbogaciły księgozbiór naszej biblioteki. Jesteśmy przekonani, że nasi czytelnicy znajdą wśród nich coś ciekawego dla siebie.
  ~ dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu
 • Podziękowanie za okazaną pomoc dla zwierząt będących pod naszą opieką. Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy wspólnie zadbać o dobrostan zwierząt, który jest priorytetem naszej organizacji. Życzymy sukcesów zawodowych oraz wielu pomyślnych inicjatyw na rzecz zwierząt..
  ~ Straż Ochrony Zwierząt Jedlnia - Letnisko
 • Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za przekazane przez Państwa podarunki dla dzieci z chorobą nowotworową, które uczestniczyły w koloniach „Wakacyjna Kropla Szczęścia”. Cieszymy się, że wsparli Państwo naszą akcję i wspólnie z nami podarowali dzieciom uśmiech.
  ~ Fundacja "Nasze Dzieci"
 • Wraz za całą społecznością szkolną serdecznie dziękuje za okazane wsparcie naszych działań podczas organizacji Gminnego Dnia Dziecka.
  ~ Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy
 • Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu pragną serdecznie podziękować za okazane wsparcie i pomoc. Doceniamy Państwa dobre serce i chęć niesienia pomocy potrzebującym.
  ~ Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu
 • Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami pragnie serdecznie podziękować organizatorom zbiórki. Dzięki wsparciu finansowemu polepszacie Państwo byt naszch podopiecznych.
  ~ Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
 • Patroni naszych akcji:

  policja22
  Białobrzegi
  strazpozarna
 • Partnerzy Fundacji


 • Partnerzy Fundacji


 • Patronat Honorowy

 • Patroni naszych akcji:


 • Patroni naszych akcji:


  Arimr logo
  arr2
  arr2
  arr2
   
 • Partnerzy Fundacji


 • Partnerzy Fundacji


fundacja nowe logo white2

Nr rachunku: mbank 68 1140 2004 0000 3402 7508 0370

Nr konta walutowego w Euro: mbank 27 1140 2004 0000 3612 0535 0295

Kod SWIFT: BREXPLPWMBK

Kontakt

tel. kom. +48 795 707 700

fundacja@wsparcierolnika.pl

Biuro w Warszawie (główna siedziba)
ul. Kolejowa 45 lok 135
01-210 Warszawa
Biuro w Radomiu
ul. Zegara Słonecznego 12 lok 15
26-600 Radom

KRS: 0000500475
NIP: 525-25-81-967