logoFundacji3

Pierwszy Europejski Festiwal Schumana pod patronatem Kardynała Kazimierza Nycza

13 maja br. odbyły się warsztaty tematyczne w zakresie tworzenia równowagi pomiędzy podmiotami gospodarczymi...

swiatynia

13 maja br. odbyły się warsztaty tematyczne w zakresie tworzenia równowagi pomiędzy podmiotami gospodarczymi, narodami i systemami ekonomicznymi w koncepcji Roberta Schumana w ramach Pierwszego Europejskiego Festiwalu Schumana.

Podejmowanymi zagadnieniami były:

• Odnowa etyczna i duchowa na kanwie chrześcijańskich korzeni Europy warunkiem budowy nowej i trwałej jedności gospodarczej narodów europejskich;

• Rynek energii w Polsce na drodze do pokonania nierówności pomiędzy podmiotami gospodarczymi w Europie;

• 10 przykazań regulacji gospodarczych dla przezwyciężenia nierówności pomiędzy podmiotami gospodarczymi w Europie - niezbędny pakiet minimum;

• Solidarność gospodarcza podstawą budowania relacji ekonomicznych między narodami Europy.

Głównymi kwestiami poruszonymi w drugiej części panelu dyskusyjnego były przy poniżej wymienione aspekty:

1. Czy występują, a jeśli tak to jakie nierówności występują we Wspólnej Europie w sferze rolnictwa, energetyki i finansów?

2. Czy ulegają zmniejszeniu?

3. Jakie powinny być optymalne środki dla zbudowania trwałej równowagi pomiędzy podmiotami gospodarczymi w sferze energetyki, rolnictwa, finansów?

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Fundacji Wsparcia Rolnika Polska Ziemia oraz Instytutu Gospodarki Rolnej podejmując zagadnienia związane z rolnictwem w Unii Europejskiej w kontekście myśli Roberta Schumanna.

Oprócz osób reprezentujących FWRPZ i IGR w dyskusji uczestniczyli :

dr nauk ekonomicznych, ekspert IMS Paweł Żukowski, Wiceprzewodniczący Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków Nazaret Tadeusz Żak, ekonomista Jacek Fotek.

Dyskusja odbyła się na wysokim poziomie, a uczestnicy panelu przedstawili własne przekonania na powyższe tematy.

Jesteśmy przekonani, że udział w wydarzeniu umożliwi w przyszłości wspólne działania na rzecz zbudowania trwałej równowagi w sferze energetyki, rolnictwa i finansów.

 

Copyright © Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA 2016.